VİZYON

Atık sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olabilmek için, yönetim sistemlerimizi yaygın ve etkin bir biçimde kullanarak;

MİSYON

Çevre, kalite, gizli malzemenin imhası, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile bilimsel gelişmeler ve yasal mevzuatların yeniliklerini takip ederek, yerel yönetimler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde tanıtım, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla, kaynağında ayrı toplama, ayırma, ara depolama, geri kazanım ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılarak, çevre koruma bilincinin arttırılmasına katkıda bulunmak.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

Akademi Çevre, tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanımı, tehlikeli atık ara depolama, tehlikesiz atık toplama-ayırma, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanımı, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme, hurda metal işleme, pcb arındırma, atık imkanları ile doğaya zararlı etkilerini en aza indirerek, yurt içi ve yurt dışı tüm operasyonları gerçekleştiren ve kaliteden ödün vermeden, ulusal ve uluslararası yasalar gözetilerek, ekonomik çözümlerle sürekli iyileşme düşüncesi içerisinde farklılık yaratan, edindiği bilgiyi paylaşan, istikrarlı, güvenilir ve müşterilerine her süreçte en iyi hizmeti sunan bir politikayı benimsemiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Akademi Çevre Danışmanlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Akademi Çevre Danışmanlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;